News

Munca la negru, aspru sancționată. Noi modificări aduse Codului muncii

Angajatorul poate relua activitatea NUMAI după achitarea amenzii și numai după ce a remediat deficiențele care au dus la sistarea activității

Angajatorii vor primi amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare persoană care lucrează “la negru”, dar valoarea totală a amenzilor nu poate să depășească 200.000 de lei. Conform legii (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii) , dacă nu se achită amenda și situația nu este remediată, angajatorii pot face închisoare între 6 luni și 2 ani.

Până acum, angajatorii puteau fi amendați cu cel puțin 100.000 de lei, iar de acum valoarea totală nu poate depăși 200.000 de lei.

Sancţiuni prezente în noua lege:

  • Primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;
  • Primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfelidentificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;
  • Primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta/aceştia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;
  • Primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă, cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

În lege se mai prevede că angajatorul poate relua activitatea NUMAI după achitarea amenzii și numai după ce a remediat deficiențele care au dus la sistarea activității, respectiv după ce prezintă documentele care dovedesc plata contribuţiilor sociale şi aimpozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

Citește integral legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

pr365_17 by Anonymous laThOzTaXO on Scribd

Detectiv și vizionar al valorilor (in general) umane, îmi place să mă dedic lucrurilor care aduc plus valoare celor din jur. Promovez profesionalismul și apreciez inițiativele deștepte care restartează societatea!

Write A Comment