Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 din 17 iulie 2018 aduce numeroase modificări legislative în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, având ca scop alinierea legislației României la cea europeană prin impunerea unor decizii economice precum ”plătește pentru cât arunci„ dar și prin decizia de a stabili răspunderea tuturor părților implicate – de la generator și până la valorificator al deșeurilor.

Astfel, unul dintre cei mai mari colectori și reciclatori din București și Ilfov, compania privată 3R Green, a susținut împreună cu colaboratorii săi dezbaterea pe tema Cum afectează noile modificări legislative activitatea de gestiune a deșeurilor municipale la nivelul Unităților Administrative Teritoriale?

Ordonanța de Urgență aduce modificări fundamentale întregului lanț de gestionare a deșeurilor în România, prin:

  • Noi definiții privind clasificarea deșeurilor;
  • Creșterea obiectivelor de valorificare și reciclare;
  • Modificarea modului de îndeplinire a obligațiilor legale de reciclare a ambalajelor;
  • Modificarea condițiilor de autorizare a organizațiilor de transfer de responsabilitate;
  • Modificarea obligațiilor organizațiilor de transfer de responsabilitate;
  • Modificarea modelului de afaceri al organizațiilor de transfer de responsabilitate;
  • Reglementări privind ambalajele reutilizabile și sistemul de garanție – returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile.

Este România pregătită să facă față noilor reglementări și obiective aliniate la UE?

Conform OUG 74/19.07.2018, începând cu anul 2019, trebuie implementate cele trei instrumente economice de bază ale pachetului economiei circulare, noua abordare la nivelul UE privind gestionarea deșeurilor: „plătește pentru cât arunci”, „răspunderea extinsă a producătorului” și „taxa de depozitare”.

O provocare majoră pentru Autoritățile administrației publice locale ale Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) o reprezintă implementarea instrumentului economic „plătești cât arunci”, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente: volum, frecvență de colectare, greutate, saci de colectare personalizați. Există obligația ca acestea să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, așa fel încât să atingă până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similar deșeurilor care provin din gospodării.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, Autoritățile administrației publice locale trebuie să stabilească și să aprobe tarife distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, atât pentru gestionarea deșeurilor reciclabile cât și pentru gestionarea altor categorii de deșeuri, precum și stabilirea și aprobarea sancțiunilor aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri.

Primăriile sunt obligate să asigure spații necesare pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel de localitate, să le doteze cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și să dezvolte centre de colectare pentru populație, unde să ofere posibilitatea debarasării fără plată, a deșeurilor reciclabile și să informeze populația în acest sens, prin mijloace adecvate ori postare pe site-ul propriu, a declarat în cadrul conferinței consultantul pe mediu Voichița Dorobăț.

De respectarea noilor norme depinde foarte mult realizarea obiectivelor de valorificare pentru care România are angajamente la UE prin Tratatul de Aderare, așa fel încât să se evite penalizarile de țară în urma procedurii de infringement, penalizări de 200.000 euro/zi, care într-un final vor fi suportate tot de cetățeni, prin alte taxe și impozite.

Compania 3R Green este pregătită cu toate resursele necesare, atât tehnice cât și umane pentru a face față colectării separate și reciclării deșeurilor municipale în noile condiții impuse de lege, astfel încât să își ajute colaboratorii, primăriile sau alte companii din mediul privat să își atingă obiectivele de reciclare pe localități, declară Florin Dobrescu.

Noi propunem soluții inovatoare și ne implicăm activ pentru a aduce gestiunea deșeurilor din România la nivel European, precum și în a educa populația cu privire la colectarea corectă, reciclarea și valorificarea deșeurilor. Constant, avem acțiuni de colectare și informare pe care le desfășurăm împreună cu colaboratorii noștri pentru a ajuta populația să conștientizeze necesitatea unei gestiuni corecte a deșeurilor pentru noi și pentru viitorul nostru, declară directorul comercial 3R Green, Florin Dobrescu.

Cu cele 4 linii de sortare deținute în Chitila și un personal bine organizat de peste 80 de  angajați, 3R Green are o capacitate de sortare de 6000t/lună – deșeuri provenite din ambalaje amestecate, deșeuri municipale amestecate, deseuri stradale, voluminoase, cu un procent de produs sortat reciclabil de peste 20% si valorificare prin coincinerare catre fabricile de ciment de 40-60%.

Autor

Pentru că antreprenoriatul este principalul vector al progresului unei comunități. Pasionată de noile invenții, soluții și de potențialul extraordinar al românilor.

Write A Comment