News

La un pas de dividendele trimestriale

Concret spus, legea permite firmelor distribuirea trimestrială a dividendelor, și nu anuală, după aprobarea situațiilot financiare anuală, cum este acum.

Potrivit unei legi adoptate de Parlament, patronii și acționarii vor putea scoate bani sub formă de dividende din firmă și de 4 ori pe an.

O nouă lege va intra în vigoare, după ce Camera Deputaților a aprobat-o miercuri, cu 183 de voturi pentru, 54 contra și 33 de abțineri. Legea oferă posibilitatea patronilor și acționarilor de a scoate bani sub formă de dividende de mai multe ori pe an. Astfel, aceasta vine în modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, Legii societăților nr. 31/1990 și a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Un singur punct mai trebuie îndeplinit pentru ca legea să intre în vigoare: aprobarea de către președintele României. După acest pas, legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Concret spus, legea permite firmelor distribuirea trimestrială a dividendelor, și nu anuală, după aprobarea situațiilot financiare anuală, cum este acum.

Ce aduce nou legea ieșită din Parlament:

  • Repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi raportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz;
  • Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducereasocietăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun în acest scop;
  • Persoanele care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare. Acestea sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea lor, potrivit legii;
  • Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
  • În cazul distribuirii parţiale a dividendelor între asociaţi sau acţionari în cursul anului financiar, situaţiile financiare anuale vor evidenţia dividendele atribuite parţial şi vor regulariza diferenţele rezultate, în mod corespunzător.

Impozite mai mici pentru antreprenori

De multe ori, un antreprenor se angajează la propria firmă pentru a putea primi bani până la retragerea dividendelor anuale. Față de salarii, dividendele sunt impozitate mai lejer. Astfel că, dacă legea va intra în vigoare, patronii nu vor mai fi nevoiți să și le dea.

Cum sunt taxate salariile?

La un salariu brut, în România se aplică o serie de taxe, un total de 47,25%. Astfel că, 10% reprezintă impozitul pe venit, 25% contribuții pentru asigurarea socială (CAS), 10 % contribuții la sănătate (CASS) și 2,25% contribuție pentru asigurarea muncii. Devidentele, însă sunt taxate cu 5% pentru impozitul pe venit și 10% contribuția la sănătate.

Legea transmisă la promulgare:

Lege Dividende by Claudiu on Scribd

Interesată de tot ce înseamnă nou, Andreea analizează îndeaproape parcursul antreprenorilor români, urmărind evoluția acestora.

Write A Comment