Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM a publicat rezultatul procesului de verificare a planurilor de investiții, înscrise în cadrul  Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2018.

Potrivit site-ului oficial al Programului de Comerț și Servicii 2018, aplicanții declarați respinși vor primi, prin intermediul aplicației electronice, scrisorile de respingere împreună cu motivele care au condus la acest stadiu, drept pentru care participanții sunt rugați să își verifice adresele de e-mail completate în aplicație la înscriere.

Menționăm că la calculul aplicanților admiși în buget a fost luată în considerare eventuala soluționare pozitivă a contestațiilor și că după etapa de soluționare a contestațiilor vor fi transmise, conform procedurii de implementare a programului, scrisorile de acceptare la finanțare în buget și în afara bugetului, se menționează pe site-ul oficial.

Lista aplicanților în cadrul Programului de Comerț și Servicii, se găsește pe site-ul oficial, aici.

Suma totală estimativă alocată acestui program, pentru perioada de implementare 2017-2020, este de de 199.796.000 lei. Pentru anul 2017 s-a alocat deja suma de 49.949.000 lei, aprobată prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat. Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru ceilați trei ani ai Programului de somerț și servicii, este de 49.949.000 lei/an.

Acest program a acordat ajutor de minimis unui număr de 200 de beneficiari în anul 2017, iar până la sfârșitul perioadei de implementare (2020), are în plan acordarea de sprijin unui număr de 800 de beneficiari.

Autor

Interesată de tot ce înseamnă nou, Andreea analizează îndeaproape parcursul antreprenorilor români, urmărind evoluția acestora.

Write A Comment