ANCOM lansează o consultare publică preliminară privind posibilitatea de alocare a subbenzii 2300 – 2335 MHz pentru servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă. Răspunsurile din partea industriei vor contribui la fundamentarea deciziei Autorității cu privire la utilizarea frecvențelor radio în această subbandă, dar și la necesitatea de a modifica în mod corespunzător Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe radio (TNABF) pentru a reflecta noile utilizări.

Banda de 2300 MHz

Banda de frecvențe 2300-2400 MHz (banda de 2300 MHz), din care face parte subbanda 2300-2335 MHz, este identificată la nivel global, în toate cele trei Regiuni ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), pentru utilizare în serviciul mobil terestru în scopul implementării sistemelor IMT (International Mobile Telecommunications), conform Regulamentului Radiocomunicațiilor al UIT în vigoare. Această identificare nu împiedică folosirea benzii de către orice aplicații ale altor servicii cărora le este atribuită banda respectivă, conform TNABF. Deși banda de 2300 MHz nu este armonizată la nivelul UE pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice de bandă largă, aceasta este utilizată intens pentru comunicații mobile de bandă largă la nivel global, în special în regiunea de telecomunicații Asia-Pacific (Regiunea 3 a UIT), existând implementări substanțiale ale sistemelor IMT în țări precum India, China, Indonezia, ceea ce a condus la dezvoltarea și extinderea ecosistemului de echipamente radio pentru banda de 2300 MHz.

Interesul pentru banda de 2300 MHz este în creștere în Europa, unele țări europene alocând deja sau intenționând să aloce banda în discuție pentru comunicații mobile de bandă largă în viitorul apropiat.

În prezent, cadrul de reglementare din România nu permite utilizarea subbenzii 2300-2335 MHz pentru furnizarea de rețele publice și de servicii de comunicații electronice prin intermediul rețelelor de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, prin TNABF permiţându-se utilizarea sa pentru aplicații de tip MMDS (numai în zone rurale), precum şi pentru aplicații de tip PMSE (în special camere de luat vederi fără cordon și legături video temporare pe suport radio portabile sau mobile), aplicații de bandă ultralargă şi aplicații de amator (cu statut secundar).

Chestionarul ANCOM

În analiza preliminară privind oportunitatea desemnării și alocării subbenzii 2300-2335 MHz (din banda 2300-2400 MHz) pentru rețele de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, ANCOM propune să fie luate în considerare informațiile relevante în ceea ce privește următoarele criterii:
– gradul de armonizare a benzii de 2300 MHz la nivel internațional / european;
– disponibilitatea echipamentelor în banda în discuție;
– caracteristicile tehnice ale benzii de 2300 MHz;
– situația acordării benzii de 2300 MHz în Europa;
– disponibilitatea spectrului din subbanda 2300-2335 MHz în România, ținând seama și de aplicațiile existente în aceeași subbandă sau în subbenzile adiacente, cu care rețelele MFCN trebuie să coexiste.

Autoritatea doreşte să obţină opinia persoanelor interesate cu privire la necesitatea și oportunitatea desemnării și alocării subbenzii 2300-2335 MHz pentru rețele MFCN, limitarea numărului de drepturi de utilizare/licențe, aria furnizării reţelei/reţelelor, perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, obligaţiile de acoperire asociate licențelor, procedura de acordare a drepturilor de utilizare şi taxa de licenţă.

Procesul de consultare publică

Chestionarul „CONSULTARE preliminară privind posibilitatea de alocare a subbenzii 2300 – 2335 MHz pentru servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă” poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 20.11.2020, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, București), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Autor

Pasionat de business si jurnalism

Write A Comment