Într-un proiect de ordonanță de urgență emis joi de Ministerul Finanțelor Publice se prevede aplicarea pedepsei cu închisoarea acelor antreprenori care nu își vor plăti taxele datorate statului român.

Concret, propunerea ministerului de finanțe este de a modifica articolul 6 din legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, și să arate astfel:

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. 

(2) Neplata cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexă constituie infracțiune și atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri.

Mai mult de atât, propunerea are în vedere și pedepsirea tentativei de neplată, în acest caz pedepsele fiind la jumătatea limitelor menționate anterior.

În ordonanța de urgență sunt menționate 32 de infracțiuni care intră sub incidența articolului 6, dintre care am extras câteva:

  • Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română
  • Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
  • Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor
  • Contribuţia  de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor
  • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor

Sursă foto: www.acslaw.org

Autor

Detectiv și vizionar al valorilor (in general) umane, îmi place să mă dedic lucrurilor care aduc plus valoare celor din jur. Promovez profesionalismul și apreciez inițiativele deștepte care restartează societatea!

Write A Comment